Erillinen pataljoona 4 oli  Päämajan Tiedusteluosaston alainen erillisyksikkö, joka vastasi Suomen Päämajan kaukopartiotoiminnasta jatkosodan ja Lapin sodan aikana.

MIKÄ OLI ErP 4?

Erillinen Pataljoona 4 oli Suomen Päämajan alainen erikoisjoukkopataljoona, joka vastasi kaukopartiotoiminnan järjestelyistä jatkosodan ja Lapin sodan aikana.
 
Pataljoona koulutti, varusti ja johti kaukopartioita, jotka hankkivat vihollisen selustasta tiedustelutietoja, häiritsivät vihollisen liikenne- ja johtoyhteyksiä sekä toteuttivat erilaisia iskuja kotimaasta saamiensa käskyjen mukaan. Kaukopartioille elintärkeitä tukijoukkoja olivat etenkin viestitoiminnasta vastannut Päämajan Radiopataljoona sekä lentokuljetuksia järjestänyt Lento-osasto Jauri.
 
Pataljoonan toiminta ja organisaatio perustuivat Puolustusvoimien ulkomaantiedustelun rauhanaikaiselle rakenteelle, joka laajeni merkittävästi sodan oloihin siirryttäessä. Ulkomaantiedustelun alaosastoista muodostettiin oma pataljoonansa muodollisesti kesällä 1943, mutta sen yksiköt olivat toimineet yhteisen johdon alaisena koko sodan ajan.
 
Kaukopartioyksiköt toteuttivat sotavuosina noin kolme ja puolisataa kaukopartiomatkaa. Lisäksi yksiköt kuulustelivat sotavankeja sekä kehittivät erikoisjoukkojen taktiikkaa ja tekniikkaa. Kaukopartiot aiheuttivat viholliselle merkittäviä henkilö- ja materiaalitappioita, haittasivat sen liikenne- ja viestiyhteyksiä sekä pitivät yllä erikoisjoukkotoiminnan uhkaa, joka sitoi vihollisen joukkoja tärkeiden kohteiden vartiointiin.
 
Päämajan kaukopartiomiehinä palveli eri aikoina noin 650 sotilasta. Tiedustelumatkoilla tai niiden järjestelyissä sai surmansa tai katosi noin yhdeksänkymmentä henkeä, joista kaksi oli lottia. Yhdeksän Päämajan kaukopartiomiestä nimitettiin Mannerheim-ristin ritareiksi.

Yksikköön koottiin komppanioina aiemmat kaukopartio-osastot:

1. komppania / Osasto Vehniäinen (päällikkönä majuri Johannes Vehniäinen)
2. komppania / Osasto Kuismanen (päällikkönä majuri Into Kuismanen)
3. komppania / Osasto Marttina (päällikkönä majuri Paul Marttina)
4. komppania / Osasto Paatsalo (päällikkönä majuri Harri Paatsalo).