Erillinen pataljoona 4 oli  Päämajan Tiedusteluosaston alainen erillisyksikkö, joka vastasi Suomen Päämajan kaukopartiotoiminnasta jatkosodan ja Lapin sodan aikana.

PERINNEYHDISTYS

Erillinen Pataljoona 4:n perinneyhdistys ry on Päämajan kaukopartiomiesten perustama aseveliyhdistys. Yhdistys palveli kaukopartiomiesten keskinäistä yhteydenpitoa ja veteraanityötä niin pitkään kuin tälle oli laajemmassa mittakaavassa tarvetta. Sittemmin perinneyhdistys on keskittynyt kaukopartiotoimintaa koskevan perinteen keräämiseen ja tallettamiseen sekä suomalaisen erikoisjoukkotoiminnan historian tutkimiseen.

nyrkki.png