ErP 4 Osasto Paatsalo

Osasto Paatsalo vastasi kaukopartiotoiminnasta Lapin alueella. Osaston toimintaa johdettiin Rovaniemeltä, missä yksiköllä oli useita eri aikoina vaihtuneita toimisto-, majoitus-, huolto- ja varastotiloja. Yksikön tunnetuimpia tukikohtia ovat Kemijoessa lähellä Rovaniemeä sijaitseva Vartiosaari sekä noin kahdenkymmenen kilometrin päässä kaupungista sijainnut Silmäjärven tukikohta-alue.

Varsinaista kaukopartiointia varten perustettiin kaksi erillistä tukikohtaa; toinen Petsamoon, toinen Alakurtin rajavartioaseman alueelle. Valtaosa yksikön partiomatkoista toteutettiin näistä tukikohdista käsin, mutta osia yksiköstä oli eri aikoina alistettuina myös saksalaisille joukoille sekä suomalaiselle 6. divisioonalle Sallan rintamalla.

Osasto Paatsalon toiminta-alue oli kaukopartioyksiköistä laajin, mutta tiedusteltavia kohteita oli verraten harvassa. Osaston toiminnassa korostuivatkin pitkät etäisyydet, Lapin maasto-olosuhteiden asettamat vaatimukset sekä yhteistyö saksalaisten kanssa. Maasto oli erikoisjoukoille vaikeakulkuista etenkin Sallan ja Petsamon suunnilla, missä puuttomat tunturialueet antoivat viholliselle maastoedun näiden alueiden varmistamisessa.


Partiointialue ulottui Kiestingistä Sallan kautta Petsamoon. Pisimmälle ulotetut partiot kävivät Kuolanvuonon rannoilla sekä Muurmanskin kaupungin laitamilla asti. Yksikössä palveli useita kolttasaamelaisia, joiden paikallistuntemus oli toiminnan kannalta erittäin edullista.

Osasto Paatsalo toteutti välirauhan aikana 24 vakoilumatkaa Sallan, Petsamon, Kiestingin ja Paanajärven alueille. Jatkosodan aikana yksikkö järjesti 63 kaukopartiomatkaa puna-armeijan selustaan. Osasto Paatsalo ei osallistunut omana yksikkönään enää saksalaisia vastaan käytyyn Lapin sotaan, vaan joukko siirrettiin syksyllä 1944 Paavolan kunnan Ruukin kylään, missä sen reserviläiset kotiutettiin. Ikärakenteeltaan Osasto Paatsalon partiomiehet olivat keskimäärin muita partioyksiköitä nuorempia.

Yksikön päällikkönä toimi kapteeni/majuri Harri Paatsalo (aiemmin Broms, sittemmin Paarma). Paatsalo oli palvellut aiemmin Etsivässä Keskuspoliisissa, jonka palveluksesta hän oli siirtynyt ennen sotaa tiedustelu-upseeriksi Puolustusvoimien ulkomaantiedustelun Lapin alatoimistoon.